Länkar till information om släkten på Internet

Om Johann Christian Friedrich Haeffner

 

Om andra personer i släkten Haeffner

Släktdata i Svenska Släktkalendern, Årg 10, 1930, s 328-29

 

 

To home page Sid 1 Uppdaterad av F Hae 2000-10-17 © Fredrik Haeffner, 2000