Musiker och författare på J C F Haeffners tid
(Musicians and authors contemporary with JCFH)

Namn (Name) Kommentar (Comment) Verk
Uttini, Francesco A (1723 - 1795) Hovkapellm. 1773-1788, operakompositör Skapade Gustaf III:s opera  X
Kraus, Josef Martin (1756 - 1792) Hovkapellm. 1788-. LMA 1780  

"X" i kolumnen Verk är en länk till verkförteckning. A "X" in the column "Verk" denotes link to a list of works.

Hovkapellm. = Hovkapellmästare = Conductor of the Royal Musical Ensemble.
LMA = Ledamot av Kgl Musikaliska Akademien (Member of Royal Academy of
Music)

Many of the linked pages on external sites are in Swedish only. Sorry !

Till litteratur översikt Sid 1 Uppdaterad av F Hae © Fredrik Haeffner, 2001