Antavla för Jan FREDRIK Sigfrid HAEFFNER

Notes


1. Jan FREDRIK Sigfrid HAEFFNER

BIRTH: På BB i Bäckefors, Dalsland

CHRISTENING: I Gunnarsnäs kyrka, Dals Rostock. Dopförrättare K.L.S Fogelmarck.
Faddrar Karin E Bergqvist (fm syster) och Brita I Haeffner (fars syster)
Minnesblad fr dopet finns i JFS H samlingar.

OCCUPATION: Leg Läk 1981 med högsta betyg i 5 ämnen. Specialist i Allmän Medicin 1985, bevis utfärdat 1986
Förste försvarsläkare vid Försv Sjukvårdsstyrelse (SjvS), Karlstad 1985-1986.
Regementsläkare vid Värmlands Regemente, I2 och Försvarsområdesläkare Värmland (Fo 52) 1986 - 89 (91)
Bitr Militärområdesläkare, Milo Bergslagen 1990. tf Beredskapsöverläkare v Vrml Läns Landst 1991.
Antagen i Försvarets Medicinalkår (MedK) 1982-01-01. Utn Kn i MedK res 1983-08-01. Utn Mj i MedK res 1985-12-01
Lärare i stabstjänst vid SjvS stabsläkarkurser och stabsövningar under 1982 - 86
Militärhögskolans reservofficerskurs 1986
1991 o fortf egen företagare i databranschen
1997-08 -- 1999-12-30 Senior Medical Officer och Information Technology Officer i projektet BaltBat i Baltiska staterna.