Antavla för Jan FREDRIK Sigfrid HAEFFNER

Notes


2. ARNE Robert Fredrik HAEFFNER

BIOGRAPHY: Hade en tid en agenturfirma i Göteborg.
Flyttade 194? till Dals Rostock i Dalsland och arbetade som kontorist och senare syssloman på Kroppefjälls Sanatorium i Dals Rostock till det lades ned 1960.
Flyttade i Sept 1960 till Vänersborg, Trollvägen 22, och fick arbete som kontorist på Vänersborgs lasarett där han arbetade till sin död.

BIOGRAPHY: Milstolpar
1909 Född i Gbg
194? Gift med Elsa Svensson
194? Flyttat till Dals Rostock, Dalsland
1948 Sonen Jan Fredrik Sigfrid föds
1960 Flyttat till Vänersborg
1962 Död i Vbg

BOUPPT: Förrättad 1963-02-14. Instämplad Rådhusrätten Vbg 63-03-11under nr 41
Inskr mynd Vbg domsaga stämplad 78-09-20
Sonen JFSH får god man socialvårdschefen Stig Andersson, Vbg enl bevis, Rådhusrätten i Vbg 1963-03-11 Nr 626
Avtal ang sammanlevnad i oskiftat bo mellan Elsa T H och sonen J F S H daterat 1963-03-06
Samtliga handlingar finns i JFS H samlingar


3. ELSA Theresia SVENSSON

OCCUPATION: Sjuksköterska, specialitet laboratorium.
Arb på Uddevalla las under 2 V-kriget. Från ca 1947 arb som översköterska på laboratoriet på Kroppefjälls Sanatorium, Dals Rostock, Dalsland.
När sanatoriet lades ned 1960 började EH som överskäterska på Centraldispensären i Vänersborg och arbetade där till pensioneringen.
Mycket aktiv inom Röda Korset i Vänersborg 1960 - slutet av 1980-talet. Innehavare av RK förtjänsttecken samt RK förtjänstmedaljer i silver och guld. Hedersmedlem.