Släktens Adressbok

Family Address Book

Fredrik Haeffner Kroken 1
655 93 KARLSTAD
054 866 777 haeffner@email.com
Peter Haeffner (-Flodman) Strömstarevägen 1
183 51 Täby
Bost: 08-756 47 50, fax 08-446 16 70
Arb: 08-598 220 48, 0709-31 20 48
peter.haeffner@dnab.se

Skicka in Din adress !

To home page Sid 1 Uppdaterad av F Hae 2000-10-17 © Fredrik Haeffner, 2000