HAEFFNER

Släktforum

Denna nätplats avser att

  1. vara en källa för information om släkten Haeffner i Sverige

  2. en mötesplats för släktens medlemmar.


In English Please

Stamfader för släkten är

Johann Christian Friedrich Haeffner, musiker, kompositör, Hovkapellmästare, Director Musices i Uppsala, redaktör för 1819 ars koralbok och grundare av den nordiska studentsången.

Född i Ober-Schönau i Hessen, Tyskland 1759, inflyttad till Stockholm 1780 och död i Upsala 1833.

Special om J C F Haeffner >>>>>>>>>  
SENASTE NYTT !!!!

Anders Dillmar,
disputerar på sin avhandling
"Dödshugget mot vår nationella tonkonst"
Haeffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning
i Lund, lördagen den 12 maj.

Ett utmärkt tillfälle för alla oss som är (eller vill bli) intresserade av
J C F Haeffner att träffas och inhämta ny kunskap ! .... Läs mer
här !

Nätplatsen är fortfarande under uppbyggnad.
Några målsättningar:
  • Presentera sökbar information om släkten, både aktuell och historisk
  • Befrämja kunskap om stamfadern (separat nätplats)
  • Länkar till släktens medlemmar
  • Diskussions-/Meddelande-forum
Börja samla släktfakta N U !! Varje dag försvinner värdefull information för alltid !
Jag ber alla som är intresserade av att medverka på eller utnyttja nätplatsen att höra av sig till mig via e-mail
 
Antal besökare sedan 2000-10-01
 
To home page Till första vägskälet