JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HAEFFNER

musiker, kompositör,
Hovkapellmästare,
Director Musices i Uppsala,
redaktör för 1819 års koralbok och
grundare av den nordiska studentsången.

Född i Ober-Schönau i Hessen, Tyskland 1759,
inflyttad till Stockholm 1780 och död i Upsala 1833.

På hans gravsten står inskriptionen

"I svenska toner lefver främlingens minne"

 

In English please >>>>>>>>>>>>

Denna nätplats tillägnas minnet av J C F Haeffner och hans livsverk.

Eftersom miljontals människor har mött hans verk har och påverkat många av dem, vill jag hedra min anfader genom att försöka spegla hans liv och verk på ett lätt tillgängligt sätt med hjälp av modern teknologi.

 
 
To home page Last updated 2009-12-19

©  Dr Fredrik Haeffner, 2001-9