Länkar till information om släktforskning på Internet

SweGGate
Sweden Genealogy Main Gate
en nätplats på engelska som jag skapat som service åt utländska släktforskare som söker information i Sverige.
Den har särskild inriktning mot Svensk emigration
Släkt- och namnsökning Mormonernas genealogi-databank

 

 

 

 

 

 

To home page Sid 1 Uppdaterad av F Hae 2000-10-17 © Fredrik Haeffner, 2000