Fröléens Konversationslexikon

Utg av O H Dumrath, 3 bd. Band 2, 1914, sid 4 uppslagsord "Haeffner"

Haeffner, Johann Christian Friedrich, f 1759 d 1833, tysk tonsättare, kom 1780 till Stockholm, där han 1793-1808 var hofkapellmästare och blef därefter director musices i Uppsala och 1826 organist vid domkyrkan; komponerade operor och oratorier, ordnade musiken till de af Geijer och Afzelius utgifna svenska folkvisorna äfvensom koralerna i 1819 års svenska psalmbok; skapade den svenska studentsången och skref för denna utmärkta körer: "Vikingasäten", "Låt dina portar upp" m.fl.

To home page << Start Uppdaterad    2010-03-13 © Dr Fredrik Haeffner, 2001-10