Utdrag ur

Svenska Släktkalendern, årg 10, 1930, s 327 - 328

Originaltexten återges här ordagrant. ... Se även kommentarer nedan

Haeffner.

Släkten härstammar från Tyskland och inkom till Sverige omkring 1780 m. Johann Christian Friedrich Häfner, som namnet då stavades, f. 1759 i byn Ober-Schönau, Hessen-Cassel, Thüringen (där fadern var skollärare och organist), tonsättare, organist vid tyska kyrkan och hovkapellmästare vid operan i Stockholm, director musices vid universitet i Uppsala och organist vid domkyrkan därstädes, d. 1833. G. 1:o 1787 - 1807 m. Gertrud Elisabeth Forsselius, i hennes 1:a gifte, f. 1771, d. 1850; 2:o 1807 m Anna Magdalena Schylander, f. 1778, d. 1848

Söner i 2:a giftet:

1. Gustaf Adolph, f. 1808, orgelnist o. kantor vid domkyrkan i Uppsala, d. 1863. G. 1841 m. Maria Emilie Bringentoff, f.1817, d. 1899.

A g d a Agnes Evelina, f. 1848 6/3 (Uppsala). G. 1876 9/1 -- 1888 1/8 (m. målaremästaren Johan Adolf Lundgren, f. 1852, d. 1921).

G u s t a f Georg, f. 1852 13/10, f.d. maskinist vid statens järnvägar (Stockholm). G. 1882 30/12 m. Augusta Helena Gillberg, i hennes 2:a gifte, f. 1848, d. 1926.

2. Carl Elis, f. 1815, apotekare i Årjäng, Värmland, d. 1868. G. 1841 m. Hedvig Charlotta Bergström, f. 1821, d. 1896.

Barn:

Viktor Christian Leopold, f. 1850, överstelöjtnant vid kustartilleriet, d. 1911. G. 1885 6/4 m. F a n n y Therèse Engström, f. 1864 8/4 (Stockholm).

F a n n y Hedvig Gustava, f. 1857 4/4. G. 1:o 1882 m. apotekaren i Årjäng Andreas Jansson, f. 1843, d. 1885; 2:o 1893 3/12 m. lantbrukaren A n d r e a s Jansson, f. 1859 17/1 (Årjäng)


Kommentarer av Fredrik Haeffner, 2000-10-10

Personer som levde vid tryckningen 1930 skrivs i kursiv stil

Här saknas ett flertal uppgifter

.

To home page << Start Uppdaterad © Fredrik Haeffner, 2001