Till litteratur översikt                 Johann Christian Friedrich Haeffner       Musicalia

Verk typ Titel Uruppf Utgivning
Opera Electra, komponerad till drottning Sofia Magdalenas namnsdag den 22 juli. Libretto av Adolf Fredrik Ristell efter Nicolas Francois Guillard.   Inspelning från föreställning på Drottningsholmsteatern 1991, CD, Caprice, 22030, 1993
Opera Alcides' inträde i världen, text av Abraham Niclas Clewberg Edelcrantz uruppförd 1. nov 1793 på Kongliga Mindre Theatern.  
Opera Renaud, byggd på Tassos Det befriade Jerusalem, text av Leboeuf, översatt av N. B. Sparrschöld uruppförd 1801-01-29 på Kungliga Teatern.  
Oratorium Försonaren på Golgata 1809, omarbetad 1829, text Samuel Ödmann.    
Oratorium Försonaren på Oljoberget.   enligt andra källor skriven av Per Frigel
  Musik vid sorgefesten efter drottning Sofia Albertina.    
Psalm O, du mitt hjärtas trängtan, 1808.    
Sång Bevare Gud vår kung, i 60 år Sveriges folksång med text av Edelcrantz.    
  Epilog till Lodoiska 1795  
Studentsång Under Svea banér 1808, bearbetad soldatkör ur operan Renaud.   >Text> Sång
Studentsång Samlens bröder, kring frihetens fana 1813, skriven till studentbeväringen. Text: P.D.A. Atterbom   1813 (flygblad)
Studentsång Segersång 1813, skriven till segern vid Leipzig.    
Studentsång Bröder, vi vishetens lärjungar heta    
Studentsång Välan dina söner, o Svithiod, gå    
Studentsång Viken tidens flyktiga minnen (Karl XII:s marsch vid Narva), text E. G. Geijer,1818, till 100-årsminnet av Karl XII:s död.    
Studentsång Vikingasäten 1814, text P.D.A. Atterbom, skriven till freden i Kiel.    
Studentsång Låt Dina portar upp, text av biskopen Christian Eric Fahlcrantz, komponerad till minnesfesten för kung Gustav II Adolf den 6 nov 1832 (200 år sedan kungens död).    
Studentsång Serenad, mer känd som Hulda Rosa, "Fjäriln frågar", efter första raden, 1797, text: P.D.A. Atterbom.   Publicerad i den av Olof Åhlström utgivna Musikaliskt Tidsfördrif.
Sång Lydia och Arist   (utgiven anonymt men tillskriven Haeffner)
Sång Majsång, komposition till Esaias Tegnérs text Se över dal och klyfta.    
Häfte Svenska folkvisor   arrangerade för fyra mansröster
Artikel Anmärkningar öfver gamla nordiska sången   Artikel i tidskriften Svea 1818
Sång Med glättigt mod vi fira alla, för söndagsskolebarn.    

 

Till litteratur översikt << Start

<< English Start

Uppdaterad       2010-03-13 © Fredrik Haeffner, 2009