Litteraturlistornas fotnoter

To home page

Ref / Not Publikation
BMusLex Bonniers Musiklexikon, 1988
Sohlm/76 Sohlmans Musiklexikon,1976
Sohlm/50 Sohlmans Musiklexikon,1950
Norl/27 Norlind, Allm Musiklexikon,1927
Tonk Tonkonsten, 1955
SBL Sv Biografiskt Lexikon, b 17
SMoK Sv Män o Kvinnor, 1946
BLNSM Biogr lex ö namnkunnige svenska män,1835
SKLex Sv Konstnärslexikon, 1957
BKonv Bonniers konversationslexikon, bd 6, 2 uppl, 1942
SSK Sv Släktkalender, Årg 10,1930

 

Till litteratur översikt << Start

<< English Start

Uppdaterad © Fredrik Haeffner, 2001